Gallery — Pakietomat

Gallery Items tagged Pakietomat

Show all Gallery Items

flowfram -- pakietomat.wordpress.com
flowfram -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet flowfram umożliwia definiowanie dowolnych ramek tekstowych w których tekst przepływa pomiędzy nimi zgodnie z kolejnością ich definicji. Bardzo łatwe staje się definiowanie kolumn wielołamowych ale także takich z niestandardowym położeniem pól tekstowych występujących w plakatach lub czasopismach. Dzięki pakietowi flowfram system LaTeX może z powodzeniem zastępować programy komercyjne takie jak InDesign w tworzeniu graficznie zaawansowanych dokumentów.
pakietomat.wordpress.com (Bartosz Marciniak)
booktabs -- pakietomat.wordpress.com
booktabs -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet booktabs przyda ci się do tworzenia estetycznych tabel. Tabele stworzone przy pomocy booktabs cechują się różną grubością użytych w obramowaniu kresek (górna i dolna są grubsze od tych użytych w środku) oraz tym, że są wyraźniejsze (dzięki odstępowi treści od obramowania, którym można łatwo manipulować).
pakietomat.wordpress.com
qtree -- pakietomat.wordpress.com
qtree -- pakietomat.wordpress.com
qtree jest bardzo wygodnym pakietem do rysowania drzew. Co istotne, umożliwia on skład wielowierszowy na poszczególnych węzłach. Czytaj więcej na: http://pakietomat.wordpress.com/2013/05/17/qtree/
pakietomat.wordpress.com
slashbox -- pakietomat.wordpress.com
slashbox -- pakietomat.wordpress.com
Zadanie pakietu slashbox jest bardzo proste – umożliwia on wykorzystanie w tabeli ukośnej kreski dzielącej komórkę.
pakietomat.wordpress.com
bchart -- pakietomat.wordpress.com
bchart -- pakietomat.wordpress.com
Bchart jest doskonałym pakietem, jeżeli chcesz szybko i wygodnie przygotować wykres słupkowy w LaTeX-u. Czytaj więcej na: http://pakietomat.wordpress.com/2013/05/14/barchart/
pakietomat.wordpress.com
multicol --- pakietomat.wordpress.com
multicol --- pakietomat.wordpress.com
Pakiet multicol pozwala na skład tekstu w wielu kolumnach. W ramach jednego dokumentu możemy fragmenty tekstu składać w różnych konfiguracjach składu wielokolumnowego (np. jeden fragment w jednej kolumnie a drugi w dwóch). Czytaj więcej na: pakietomat.wordpress.com
pakietomat.wordpress.com
url -- pakietomat.wordpress.com
url -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet zawiera makroinstrukcje do składania adresów internetowych. Czytaj więcej na: http://pakietomat.wordpress.com/2014/05/07/url/
pakietomat.wordpress.com
qobitree -- pakietomat.wordpress.com
qobitree -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet umożliwia robienie prostych grafów. Jest prosty i efektowny w działaniu. Kolejne polecenia \leaf umieszczają na stosie swoje parametry, a polecenia \branch zdejmują ze stosu wskazaną pierwszym argumentem liczbę obiektów i łączą je ukośnymi liniami; graf jest budowany w odwrotnej kolejności.
pakietomat.wordpress.com
dialogue -- pakietomat.wordpress.com
dialogue -- pakietomat.wordpress.com
Pakiet dialogue definiuje polecenia przydatne przy składaniu dialogów. Można go wykorzystać do przygotowania zapisu sztuki lub do łatwego sformatowania dialogów na inne potrzeby (np. artykułów z zakresu językoznawstwa). Czytaj więcej na: http://pakietomat.wordpress.com/2014/05/09/dialogue/
pakietomat.wordpress.com

Related Tags

NewsletterTablesCharts