Articles — Catalan

Articles tagged Catalan

Show all Articles

AllJoyn - RgB project
AllJoyn - RgB project
This is jut a college classwork.
Aliara
Què és més gran?
Què és més gran?
Demostrem que $A = 2^{7^{7^2}}$ és més [gran/petit] que $B = 7^{2^{2^7}}$ mitjançant un raonament explicat intuïtivament i fitant el valor d'un logaritme.
Salvi Solà
Algorismia Teoria
Algorismia Teoria
Algorismia Teoria
Nil Fons Miret
Sessió LaTeX
Sessió LaTeX
Document bàsic de LaTeX per a la sessió impartida a la FME.
ApuntsFME

Related Tags

International LanguagesMathUniversityPosterSource Code ListingGetting StartedSpanishProject / Lab ReportThesisUniversitat Rovira i VirgiliLecture NotesUniversitat de LleidaUniversity of the Balearic Islands