Articles — Bosnian

Articles tagged Bosnian

Show all Articles

Uvod u Kvantno Izračunavanje
Uvod u Kvantno Izračunavanje
Kvantno Izračunavanje(Quantum Computing) je, kao grana Prirodnog Izračunavanje(Natural Computing), jedna od najmlađih znanosti Teorijske Kompjuterske Nauke koja koristi stanje superpozicije kvantnog sistema i preplitanje(entanglement) kao gradivne elemente izračunljivosti. Zašto Kvantno Izračunavanje? Naime, već na kraju ovog rada u kome ćemo dati generalni pregled osnova Kvantnog Izračunavanja, ćemo uvidjeti velike prednosti spram klasičnog izračunavanja. Rad je struktuiran tako da uvede čitaoca u osnove ove teorije koja se u mnogome razlikuje od ostalih metoda izračunavanja. Tako ćemo najprije uvesti gradivni element informacije u Kvantom Izračunavanju(Kvantni bit), zatim ćemo se upoznati sa jednim od načina manipulacije informacije na kvantom nivou(Kvantna kola). Nakon toga prelazimo na dva primjera primjene kvantih kola pri formiranju kvantnih algoritama i na kraju ćemo navesti neke prednosti i zanimljivosti Kvantnog Izračunavanja. Čitalac će na kraju imati generalni uvid u ovu znanost i poznavati njene osnovne osobine.
Haris Smajlović
Teorijska pitanja iz Booleove algebre
Teorijska pitanja iz Booleove algebre
Ovde je samo postavka pitanja koja sam prikupio po raznim rokovima. Ako naðete da se neka pitanja ponavljaju ili da rešenje nekih pitanja nije tačno, javite mi.
Aleksandar Ilić

Related Tags

International LanguagesMathUniversityProject / Lab ReportThesisUniversity of SarajevoUniversity of Banja Luka